Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Przypominamy:

UCHWAŁA NR 26/2014/VI

Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej

z dnia 11 czerwca 2014 r.

(tekst jednolity)

w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt 

Zmarł lek.wet. Jan Dziekanowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2017 r. zmarł przeżywszy 76 lat lek. wet. Jan Dziekanowski. Trumna wystawiona zostanie w Kaplicy Kościelnej przed Mszą o godz. 1300. Msza Św. odprawiona zostanie w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach przy ulicy Kowalskiego 1 w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 1400, po czym nastąpi eksportacja na Cmentarz Parafialny w Puławach przy ulicy Piaskowej.

X Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Dolnośląska  Izba  Lekarsko – Weterynaryjna oraz Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zapraszają lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na X Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim. Zawody odbędą się 11 marca 2017 r. (sobota), początek o godz. 9:30 w Ośrodku Narciarskim Kaniówka w Białce Tatrzańskiej.

Zmarł lek. wet. Tadeusz Kawęcki

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł lek. wet. Tadeusz Kawęcki. Msza święta odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 1100 w Kaplicy na Cmentarzu Starym w Tomaszowie Lubelskim.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Informujemy, że podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie zart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz przekazać je marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Pogoda w Lublinie

Miejscowość:  

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Tutaj jesteśmy