Strona wykorzystuje pliki cookies , prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony!

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie odpadów

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 922 z późn. zm.) o odpadach, a dokładnie brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e tej ustawy, przypominamy, że podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt, będące wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązane do złożenia, w terminie do 24 lipca 2018 r., wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jest to integralna część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)), prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Dokładne informacje oraz druki zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1032&p1=szczegoly&p2=1232950 Podmiot wypełnia wniosek rejestracyjny oraz oświadczenie. Zgłoszenie dla podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt jest zwolnione z opłat.

Praca dla lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha, tel.: 48 675 28-01 poszukuje trzech lekarzy weterynarii wolnej praktyki do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych (bydła do 30 m-ca życia) w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.

Praca dla lekarzy weterynarii w PIW w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektorów weterynaryjnych do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w  zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

XIV Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt - płodność, ciąża, noworodek" we Wrocławiu

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje XIV Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt - płodność, ciąża, noworodek".  Kongres jest największą w kraju konferencją poświęconą rozrodowi zwierząt towarzyszących - corocznie bierze w nim udział ponad 300 lekarzy weterynarii z Polski, jak również z zagranicy. W tym roku - podobnie jak w poprzednich - wykłady poprowadzą uznani specjaliści krajowi i zagraniczni, a dotyczyć one będą aktualnych i atrakcyjnych dla praktyków tematów.

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Pogoda w Lublinie

Miejscowość:  

Tutaj jesteśmy