Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Przypominamy:

UCHWAŁA NR 26/2014/VI

Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej

z dnia 11 czerwca 2014 r.

(tekst jednolity)

w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt 

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Informujemy, że podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie zart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz przekazać je marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zmarł lek. wet. Witold Chojecki

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 stycznia 2017 r. zmarł w wieku 83 lat lek. wet. Witold Chojecki. Msza żałobna rozpocznie się w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 1400 w Kościele Parafialnym WNMP w Kraśniku. Po nabożeństwie nastąpi złozenie Ciała do grobu na cmentarzu w Kraśniku.

Pogoda w Lublinie

Miejscowość:  

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Tutaj jesteśmy