Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Komunikat Prezesa KRLW

Komunkat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie niedopuszczalności świadczeenia zbiorowych usług lekarsko-weterynaryjnych przy wykorzystaniu mobilnych stanowisk typu "czipobus", namot itp. poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwirząt. Więcej ...