Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt od których lub z których pozyskuje się żywność. Treść ww. komunikatu jest dostępna również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod następującym adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny.

Treść informacji ...