Strona prowadzi politykę prywatności i wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony!

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

pbu 2014 logo
W ramach realizacji projektu ,,Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 został zorganizowany w dniach 26-27.06.2021 wyjazd do Lwowa z ramienia Lubelskiej Izby Weterynaryjnej oraz Podkarpackiej Izby Weterynaryjnej.

            W pracach nad projektem brali udział pracownicy: Archiwum Państwowego w Przemyślu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto uczestniczyły w nich osoby reprezentujące Lubelską Izbę Weterynaryjną oraz Podkarpacką Izbę Weterynaryjną. W sumie w wyjeździe do Lwowa uczestniczyło 7 osób. Ze strony ukraińskiej w projekcie uczestniczyli pracownicy Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego.

            W ramach projektu archiwiści Archiwum Państwowego w Przemyślu przeprowadzili międzynarodowe szkolenie z zakresu podstawowych problemów archiwistyki oraz digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych. Miało ono na celu przygotowanie uczestników projektu do przeprowadzenia zewidencjonowania, inwentaryzacji oraz digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii. 

           Założony cel wyjazdu do Lwowa: rozpoczęcie współpracy, odbycie przeszkolenia do realizacji celu głównego projektu – został osiągnięty. Wiedza zdobyta przez uczestników projektu podczas wyjazdu i szkolenia będzie wykorzystana praktycznie w czasie kolejnego pobytu we Lwowie. 

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.