Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Skany archiwalnych dokumentów.

W załączonych dokumentach przedstawiamy spis skanów materiałów zeskanowanych w Archiwum i Muzeum Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Gżyckiego. Osoby zainteresowane dokumentami archiwalnymi oraz pragnące obejrzeć wykonane skany prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Skany wykonane w 2021 r. ...

Skany wykonane w latach 2022 - 2023 ...

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.