Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Aktualna uchwała w sprawie Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła w dniu 14 czerwca 2018 r. uchwałę Nr 26/2018/V1I w sprawie zmiany uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.