Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Posiedzenie Prezydium LIL-W związane z realizacją projektu „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego”

IMG 5458W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na którym Prezes lek. wet. Tomasz Górski, a jednocześnie koordynator projektu "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza", omówił dotychczasowy stan prac prowadzonych w ramach projektu. Przedstawił również informację o lekarzach kończących studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Zaprezentował także pięknie oprawiony rocznik Przeglądu Weterynaryjnego z 1935 roku wydawanego we Lwowie.

Profesor Łukasz Kulczycki - ostatni zmarły absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie

pbu 2014 logo smZbigniew Wróblewski

Profesor Łukasz Kulczycki - ostatni zmarły absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie

         Łukasz Kulczycki urodził się 19 sierpnia 1911 roku w Borszczowie.  Edukację w szkole średniej rozpoczął w Krakowie, kontynuował naukę w Czortkowie. W wieku 17 lat rozpoczął studia we Lwowie na Akademii Medycyny Weterynaryjnej oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza. Jako student interesował się bakteriologią i pracował w latach 1934 -36 jako asystent w Zakładzie Nauki o Środkach Spożywczych Zwierzęcego Pochodzenia u prof. Alfreda Trawińskiego. Po obronie pracy doktorskiej pt. "Mucha plujka nosicielem salmonellozy" w 1936 roku został zatrudniony jako starszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii i Higieny u prof. Stanisława Legeżynskiego. W 1939 roku zmobilizowany został do Szkoły Sanitarnej w Warszawie. Po przegranej kampanii wrześniowej przedarł się przez Węgry do Armii Polskiej do Francji, a po upadku Francji do Wielkiej Brytanii. Tam ukończył studia na Wydziale Lekarskim z polskim językiem wykładowym na Uniwersytecie w Edynburgu i pracował jako lekarz w polskich obozach wojskowych do demobilizacji w 1947 roku. Specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego uzyskał w 1948 roku w London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London.  W 1950 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie pediatrii w Royal College of Physicians and Surgeons w Dublinie w Irlandii. W 1951roku objął stanowisko dyrektora, Medical Center, Department of Health, Winnipeg w Kanadzie. W 1953 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W Childrens Hospital i Harvard Medical School w Bostonie wspólnie z doktorem Harrym Shwachmanem rozpoczął badania nad mukowiscydozą (1955 r.). Stworzyli stosowaną do dzisiaj i uznaną ocenę punktową stanu klinicznego chorych na mukowiscydozę znaną jako „Shwachman-Kulczycki Scoring System”. Od 1962 roku jako profesor pediatrii w Georgetown University w Waszyngtonie DC wspólnie ze Shwachmanem stworzyli w Bostonie jeden z największych ośrodków mukowiscydozy na świecie. 

           Często podkreślał początek swojej drogi naukowej związany z młodością spędzona w Akademii Medycyny Weterynaryjnej. W 2001 roku przybył do Lwowa na konferencję, gdzie wygłosił referat "Mukowiscydoza - ostatnie osiągnięcia". Odwiedził Borszczowów, gdzie odnalazł grób swojego młodszego brata Czesława, absolwenta prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie zmarłego w wieku 29 lat w czasie wojny w następstwie tortur. Profesor Łukasz Kulczycki zmarł 3 maja 2018 roku mając niespełna 107 lat. 

       Po jego śmierci amerykański dziennik Washington Post w dniu 12 maja 2018 opublikował pośmiertne wspomnienie poświęcone Profesorowi Łukaszowi Kulczyckiemu.

Artykuł powstał w ramach projektu: Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko - ukraińskiego pogranicza; Umowa grantowa PLBU.01.01,00-UA-1055 / 20-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

pbu 2014 logoZamieszczamy odnośnik do ukraińskiej strony Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego:dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

Odnośnik do strony.

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.